Наименование направления подготовки Номера и даты издания приказов
01.03.01 Математика

№ 9813/3 от 29.07.2019

№ 10429/3 от 15.08.2019

01.03.02 Прикладная математика и информатика

№ 9814/3 от 29.07.2019
№ 9815/3 от 29.07.2019
№ 9816/3 от 29.07.2019
№ 9817/3 от 29.07.2019
№ 9818/3 от 29.07.2019
№ 9819/3 от 29.07.2019
№ 9820/3 от 29.07.2019
№ 9821/3 от 29.07.2019
№ 9822/3 от 29.07.2019

№ 10023/3 от 03.08.2019
№ 10024/3 от 03.08.2019
№ 10025/3 от 03.08.2019

№ 10228/3 от 08.08.2019
№ 10229/3 от 08.08.2019
№ 10230/3 от 08.08.2019

01.03.03 Механика и математическое моделирование

№ 9823/3 от 29.07.2019
№ 9824/3 от 29.07.2019

№ 10026/3 от 03.08.2019

№ 10231/3 от 08.08.2019

01.05.01 Фундаментальная математика и механика

№ 9825/3 от 29.07.2019
№ 9826/3 от 29.07.2019

№ 10027/3 от 03.08.2019
№ 10028/3 от 03.08.2019

№ 10232/3 от 08.08.2019

02.03.01 Математика и компьютерные науки

№ 9827/3 от 29.07.2019
№ 9828/3 от 29.07.2019
№ 9829/3 от 29.07.2019

№ 10029/3 от 03.08.2019

№ 10233/3 от 08.08.2019

02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии

№ 9830/3 от 29.07.2019
№ 9831/3 от 29.07.2019
№ 9832/3 от 29.07.2019

№ 10030/3 от 03.08.2019

№ 10234/3 от 08.08.2019

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем

№ 9833/3 от 29.07.2019
№ 9834/3 от 29.07.2019
№ 9930/3 от 29.07.2019

№ 10031/3 от 03.08.2019

№ 10235/3 от 08.08.2019

03.03.01 Прикладные математика и физика

№ 9835/3 от 29.07.2019
№ 9836/3 от 29.07.2019

№ 10032/3 от 03.08.2019

№ 10236/3 от 08.08.2019

03.03.02 Физика

№ 9837/3 от 29.07.2019
№ 9838/3 от 29.07.2019
№ 9839/3 от 29.07.2019
№ 9840/3 от 29.07.2019

№ 10033/3 от 03.08.2019

№ 10237/3 от 08.08.2019
№ 10238/3 от 08.08.2019

03.03.03 Радиофизика

№ 10034/3 от 03.08.2019

№ 10239/3 от 08.08.2019

03.05.01 Астрономия

№ 9841/3 от 29.07.2019

№ 10035/3 от 03.08.2019

№ 10240/3 от 08.08.2019

04.03.01 Химия

№ 9842/3 от 29.07.2019
№ 9843/3 от 29.07.2019

№ 10036/3 от 03.08.2019

№ 10241/3 от 08.08.2019

04.03.02 Химия, физика и механика материалов

№ 9844/3 от 29.07.2019
№ 9845/3 от 29.07.2019

№ 10037/3 от 03.08.2019

№ 10242/3 от 08.08.2019

05.03.01 Геология

№ 9846/3 от 29.07.2019

№ 10038/3 от 03.08.2019

№ 10243/3 от 08.08.2019

05.03.02 География

№ 9847/3 от 29.07.2019

№ 10039/3 от 03.08.2019

№ 10244/3 от 08.08.2019

05.03.03 Картография и геоинформатика

№ 9848/3 от 29.07.2019
№ 9849/3 от 29.07.2019

№ 10040/3 от 03.08.2019

№ 10245/3 от 08.08.2019

05.03.04 Гидрометеорология

№ 9850/3 от 29.07.2019

№ 10041/3 от 03.08.2019

№ 10246/3 от 08.08.2019

05.03.06 Экология и природопользование

№ 9851/3 от 29.07.2019

№ 10042/3 от 03.08.2019

№ 10247/3 от 08.08.2019

06.03.01 Биология

№ 9852/3 от 29.07.2019
№ 9853/3 от 29.07.2019
№ 9854/3 от 29.07.2019

№ 10043/3 от 03.08.2019
№ 10044/3 от 03.08.2019

№ 10248/3 от 08.08.2019

06.03.02 Почвоведение

№ 9855/3 от 29.07.2019

№ 10045/3 от 03.08.2019

№ 10249/3 от 08.08.2019

09.03.03 Прикладная информатика

№ 9856/3 от 29.07.2019
№ 9857/3 от 29.07.2019

№ 10046/3 от 03.08.2019

№ 10250/3 от 08.08.2019

09.03.04 Программная инженерия

№ 9858/3 от 29.07.2019
№ 9859/3 от 29.07.2019
№ 9860/3 от 29.07.2019

№ 10047/3 от 03.08.2019

№ 10251/3 от 08.08.2019

21.03.01 Нефтегазовое дело

№ 9861/3 от 29.07.2019
№ 9862/3 от 29.07.2019

№ 10048/3 от 03.08.2019

№ 10252/3 от 08.08.2019

21.03.02 Землеустройство и кадастры

№ 9863/3 от 29.07.2019

№ 10049/3 от 03.08.2019

№ 10253/3 от 08.08.2019

27.03.03 Системный анализ и управление
31.05.01 Лечебное дело

№ 9864/3 от 29.07.2019
№ 9865/3 от 29.07.2019
№ 9866/3 от 29.07.2019

№ 10050/3 от 03.08.2019

№ 10254/3 от 08.08.2019

31.05.03 Стоматология

№ 9867/3 от 29.07.2019
№ 9868/3 от 29.07.2019
№ 9869/3 от 29.07.2019

№ 10051/3 от 03.08.2019

№ 10255/3 от 08.08.2019

37.03.01 Психология

№ 9870/3 от 29.07.2019

№ 10052/3 от 03.08.2019

№ 10256/3 от 08.08.2019

37.03.02 Конфликтология

№ 9871/3 от 29.07.2019
№ 9872/3 от 29.07.2019

№ 10053/3 от 03.08.2019

№ 10257/3 от 08.08.2019

37.05.01 Клиническая психология

№ 9873/3 от 29.07.2019
№ 9874/3 от 29.07.2019
№ 9875/3 от 29.07.2019

№ 10054/3 от 03.08.2019

№ 10258/3 от 08.08.2019

37.05.02 Психология служебной деятельности
38.03.01 Экономика

№ 9876/3 от 29.07.2019
№ 9877/3 от 29.07.2019
№ 9878/3 от 29.07.2019

№ 10055/3 от 03.08.2019

№ 10259/3 от 08.08.2019

38.03.02 Менеджмент

№ 9879/3 от 29.07.2019
№ 9880/3 от 29.07.2019
№ 9881/3 от 29.07.2019

№ 10056/3 от 03.08.2019

№ 10260/3 от 08.08.2019

38.03.03 Управление персоналом

№ 9882/3 от 29.07.2019
№ 9883/3 от 29.07.2019
№ 9884/3 от 29.07.2019

№ 10057/3 от 03.08.2019

№ 10261/3 от 08.08.2019

38.03.04 Государственное и муниципальное управление

№ 9885/3 от 29.07.2019

№ 10058/3 от 03.08.2019

№ 10262/3 от 08.08.2019

38.03.05 Бизнес-информатика

№ 9886/3 от 29.07.2019
№ 9887/3 от 29.07.2019

№ 10059/3 от 03.08.2019

№ 10263/3 от 08.08.2019

39.03.01 Социология

№ 9888/3 от 29.07.2019
№ 9889/3 от 29.07.2019
№ 9890/3 от 29.07.2019

№ 10060/3 от 03.08.2019

№ 10264/3 от 08.08.2019

39.03.02 Социальная работа

№ 10061/3 от 03.08.2019

№ 10265/3 от 08.08.2019

40.03.01 Юриспруденция

№ 9891/3 от 29.07.2019
№ 9892/3 от 29.07.2019
№ 9893/3 от 29.07.2019
№ 9894/3 от 29.07.2019

№ 10062/3 от 03.08.2019
№ 10063/3 от 03.08.2019

№ 10266/3 от 08.08.2019
№ 10267/3 от 08.08.2019
№ 10268/3 от 08.08.2019

41.03.04 Политология

№ 9895/3 от 29.07.2019
№ 9896/3 от 29.07.2019

№ 10064/3 от 03.08.2019

№ 10269/3 от 08.08.2019

41.03.05 Международные отношения

№ 9897/3 от 29.07.2019
№ 9898/3 от 29.07.2019
№ 9899/3 от 29.07.2019

№ 10065/3 от 03.08.2019

№ 10270/3 от 08.08.2019

42.03.01 Реклама и связи с общественностью

№ 9900/3 от 29.07.2019

№ 10066/3 от 03.08.2019

№ 10271/3 от 08.08.2019

42.03.02 Журналистика

№ 9901/3 от 29.07.2019
№ 9902/3 от 29.07.2019
№ 9903/3 от 29.07.2019
№ 9904/3 от 29.07.2019
№ 9905/3 от 29.07.2019

№ 10067/3 от 03.08.2019
№ 10068/3 от 03.08.2019

№ 10272/3 от 08.08.2019
№ 10273/3 от 08.08.2019

43.03.02 Туризм

№ 9906/3 от 29.07.2019
№ 9907/3 от 29.07.2019

№ 10069/3 от 03.08.2019

№ 10274/3 от 08.08.2019

45.03.01 Филология

№ 9908/3 от 29.07.2019
№ 9909/3 от 29.07.2019

№ 10022/3 от 03.08.2019
№ 10070/3 от 03.08.2019

№ 10275/3 от 08.08.2019

45.03.02 Лингвистика

№ 9910/3 от 29.07.2019
№ 9911/3 от 29.07.2019
№ 9912/3 от 29.07.2019

№ 10071/3 от 03.08.2019

№ 10227/3 от 08.08.2019
№ 10276/3 от 08.08.2019

46.03.01 История

№ 9913/3 от 29.07.2019
№ 9914/3 от 29.07.2019
№ 9915/3 от 29.07.2019

№ 10072/3 от 03.08.2019

№ 10277/3 от 08.08.2019

47.03.01 Философия

№ 9916/3 от 29.07.2019
№ 9917/3 от 29.07.2019

№ 10073/3 от 03.08.2019
№ 10074/3 от 03.08.2019

№ 10278/3 от 08.08.2019

47.03.02 Прикладная этика

№ 9918/3 от 29.07.2019

№ 10075/3 от 03.08.2019

№ 10279/3 от 08.08.2019

47.03.03 Религиоведение

№ 10076/3 от 03.08.2019

№ 10280/3 от 08.08.2019

49.03.01 Физическая культура

№ 9919/3 от 29.07.2019
№ 9920/3 от 29.07.2019

№ 10077/3 от 03.08.2019

№ 10281/3 от 08.08.2019

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки

№ 9921/3 от 29.07.2019
№ 9922/3 от 29.07.2019

№ 10078/3 от 03.08.2019

№ 10282/3 от 08.08.2019

50.03.03 История искусств

№ 9923/3 от 29.07.2019

№ 10079/3 от 03.08.2019

№ 10283/3 от 08.08.2019

51.03.01 Культурология

№ 9924/3 от 29.07.2019

№ 10080/3 от 03.08.2019

№ 10284/3 от 08.08.2019

51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия

№ 9925/3 от 29.07.2019

№ 10081/3 от 03.08.2019

№ 10285/3 от 08.08.2019

52.05.01 Актёрское искусство
53.03.03 Вокальное искусство
54.03.01 Дизайн

№ 9926/3 от 29.07.2019

№ 10082/3 от 03.08.2019

№ 10286/3 от 08.08.2019

54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
54.03.04 Реставрация

№ 9927/3 от 29.07.2019

№ 10083/3 от 03.08.2019

№ 10287/3 от 08.08.2019

54.05.03 Графика

№ 10084/3 от 03.08.2019

№ 10288/3 от 08.08.2019

58.03.01 Востоковедение и африканистика

№ 9928/3 от 29.07.2019
№ 9929/3 от 29.07.2019

№ 10085/3 от 03.08.2019

№ 10289/3 от 08.08.2019
№ 10290/3 от 08.08.2019

 

 

Ответственный за содержание: Первый проректор по учебной и методической работе Марина Юрьевна Лаврикова

Предложения по внесению изменений можно направлять на адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..